23/03/2007

ĐỀ MỤC & ĐỊA CHỈ (LINK) TÁC PHẨM GIAO LƯU

G I A O - L Ư U
-- Gửi tác phẩm để cùng nhau đọc --1. BÍCH NGÂN -- Ngày mới nhẹ nhàng (tạp bút) -- 01-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-bichngan.blogspot.com

2. VÕ NGUYÊN -- Thương (truyện ngắn) -- 01-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-vonguyen.blogspot.com

3. NGUYỄN ĐẮC XUÂN -- Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung -- 15-02 HB7 (Trần Xuân An -- Đọc, cảm nhận tản mạn và ngoài lề về cuốn sách của nnc. NĐX.):
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com

4. LÊ TIẾN CÔNG -- a. Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển miền Trung, 1802 - 1858 (luận văn thạc sĩ, HB6 [2006]) ; b. "Một thời thơ" (tập thơ) -- 18-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-letiencong.blogspot.com

5. SONG VINH - Chuyển mùa -- LÊ HƯNG TIẾN - Chùm thơ từ Ninh Thuận -- LÊ THỊ HUỆ - Qua Đèo Ngang ớ "Đang Nghèo" -- 20-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-sv-lht-lth.blogspot.com

6. HỒ CHÍ BỬU -- VÕ VĂN LUYẾN -- TRẦN NGỌC TRÁC - Những chùm thơ, bài thơ từ Tây Ninh, Quảng Trị & từ Đà Lạt -- 24-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-hcb-vvl-tnt.blogspot.com

7. NGUYỄN HOA -- Thơ từ Hà Nội: Ánh mắt tươi -- 25-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com

8. TRỊNH BỬU HOÀI -- NGUYỄN VÂN THIÊN -- Thơ từ An Giang & thơ tại TP.HCM. -- 25-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-tbh-nvthien.blogspot.com

9. HỒ CHÍ BỬU -- Chùm thơ từ Tây Ninh: trong tập "Xuống núi" -- 27-02 HB7:
Chùm thơ thứ hai của Hồ Chí Bửu (xem đề mục 6)


Trân trọng mời xem tiếp ở host GOOGLE PAGE CREATOR:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

.

.


.


.

.

.
.

.


.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Lịch bổ sung (xem ở đề mục)
Lịch điều chỉnh hình thức trình bày (nếu có): ... 18-02 HB7
.

.